ویکی حسین

«ویکی حسین» اولین دانشنامه تخصصی مجازی در حوزه امام حسین (علیه‌السلام) است. دانشنامه‌های الکترونیکی با اتکا به فناوری پیشرفته‌ای که بر آن بناشده‌اند، امکانات بسیاری را در اختیار می‌گذارندکه پیش از این هرگز منابع چاپی این امکانات را نداشته‌اند.