نذر فرهنگی

«نذر فرهنگی»، اقدامی آگاهانه جهت رشد و بهبود فرهنگ دینی جامعه است. در همین راستا بنای این طرح در حمایت مالی از فعالیت‌های مستقل دینی است؛ فعالیت‌هایی که آمیخته‌ای از عقلانیت و تعلق خاطر به مکتب اهل بیت (ع) است.