واحد آموزش

«آکادمی زیتون»، مجری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی عمومی و تخصصی در حوزه‌های معارف حسینی، مدیریت، رسانه، هنر و پژوهش است.