دکتر «سعید مجردی» مشاور ارشد پروژه کتابخانه تخصصی امام حسین(علیه‎السلام) پس از دریافت گزارش دوره‌ای فعالیت‌های این پروژه، از محل کتابخانه بازدید کرد.

جلسات مشاوره و ارائه گزارش این پروژه به صورت هفتگی برگزار می‌شود.

 

بررسی عملکرد کتابخانه تخصصی امام حسین علیه‌السلام)

 

جلسه بررسیفعالیت کتابخانه تخصصی امام حسین (علیه‌السلام)

 

تشریح روند فعالیت پروژه کتابخانه تخصصی امام حسین (علیه‌السلام)

 

ارائه گزارش روند فعالیت کتابخانه تخصصی امام حسین (علیه‌السلام)