گالری جانا

هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی و یا به ‌منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق می‌شوند. 
هنر ابزاری صرف سرگرم کردن افراد نیست، هنر توان و مهارت خلق زیبایی، وسیله‌ای برای به چالش کشیدن ذهن، برانگیختن و حتی برآشفتن افرادی است که دغدغه یافتن حقیقت دارند. اما چه حقیقتی جان گوارتر از نام حسین بن علی (ع) وجود دارد که بر جان هواخواهان نشیند؟ 
«گالری جانا» با هدف طراحی، تولید و پخش آثار هنری با مضمون مذهبی به ویژه با موضوع امام حسین (ع)، فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف، تولید محصولاتی با کیفیت بالا و مناسب سلیقه روز جامعه است.