موسسه زیتون در راستای ارتقاء و تکمیل کادر اجرایی و نیروی انسانی از متخصصین متعهد و مجرب دعوت به همکاری می نماید.
مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
سوابق تحصیلی
*
*
توجه:‌ تکمیل اطلاعات کلیه مدارک تحصیلی الزامیست.
سوابق حرفه‌ای
*
*
*
*
مدارک تخصصی
مهارت‌های نرم‌افزاری
فعالیت‌های علمی و پژوهشی
فعالیت‌های فرهنگی
سطح زبان انگلیسی
نوع مهارت ضعیف متوسط قوی
Speaking
Writing
Listening
Reading
سطح زبان عربی
نوع مهارت ضعیف متوسط قوی
صحبت کردن
نوشتن
شنیدن
درک مطلب
*
*