موقعیت‌های شغلی موسسه زیتون

مدیر اداری

حداقل 30 سال/ تمام وقت/ حداقل کارشناسی ارشد (رشته های مدیریت)/ حداقل 7 سال سابقه کار

 • آشنا با مباحث منابع انسانی (استخدام، ارزیابی عملکرد، امور قراردادها و ...)
 • آشنا با مباحث حسابداری (محاسبه حقوق، بیمه، مالیات و ...)
 • آشنا با امور اداری و دفتری
 • منظم، دقیق و دارای توانایی مذاکره و روابط عمومی بالا

حسابدار و مسئول دفتر

حداقل 25 سال/ تمام وقت/ حداقل کارشناسی/ حداقل 2 سال سابقه کار

 • آشنا با امورات بایگانی، دبیرخانه و مکاتبات اداری
 • مسلط به نرم‏ افزارهای  office
 • آشنا به نرم‌افزار سپیدار و پنل کارتزنی
 • منظم، دقیق و دارای روابط عمومی بالا

اپراتور کامپیوتر

حداقل 23 سال/ تمام وقت/ حداقل کارشناسی/ حداقل 1 سال سابقه کار

 • توانمند در زبان انگلیسی (Reading)
 • مسلط به مجموعه نرم‏ افزارهای  Office
 • آشنا با پنل سایت‏ها و بارگذاری محتوا

گرافیست

حداقل 21 سال/ تمام وقت/ حداقل کاردانی/ حداقل 1 سال سابقه کار

 • مسلط به نرم‌افزارهای Photoshop ، Ilustraor، Corel
 • آشنا با امورات چاپ
 • آشنا به فضای شبکه‌های اجتماعی

سرایدار و نظافتچی

حداقل 20 سال/ تمام وقت/ مجرد

 • ملزم به سکونت داخل موسسه
 • تمیز، منظم و متعهد

اپراتور ویکی

حداقل 23 سال/ تمام وقت/ حداقل کارشناسی/ حداقل 1 سال سابقه کار در ویکی

 • توانمند در زبان انگلیسی (Reading)
 • مسلط به مجموعه نرم ‏افزارهای Office
 • آشنا با پنل سایت‏ها و بارگذاری محتوا