هر پژوهشگر و محققی در مسیر کندوکاوهای علمی‌اش حتماً با کاوشگری به نام " Google Scholar " برخورد داشته و سعی کرده است از محتوای کتاب‌ها، مقالات و منابع موجود در این جستجوگر برای پر کردن خلاهای محتوایی کمک بگیرد.

آنچه در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ تبدیل شدن این جستجوگر به عرصه رقابت تولیدکنندگان محصولات علمی برای جهانی کردن آخرین یافته‌هایشان و عرضه این یافته‌ها به عنوان برترین خوراک علمی به جستجوگران است. نمونه بارز آن صاحبان مسلک‌ها و فرق مختلف مذهبی هستند که با تلاش بی‌وقفه سعی در جهانی کردن آموزه‌های دینی خود دارند و با نهایت تاسف باید گفت غفلت و بعضاً کم‌کاری نحله‌های ریشه‌دار دینی فضای گسترده و امنی را برای جولان این دست فرق فراهم آورده است.

شاهد زنده این مسئله یک جستجوی ساده با نام مبارک حسین ابن علی (علیه‌السلام) در جستجوگر گوگل اسکالر است؛ وقتی مشاهده می‌کنیم با جستجو در بیش از چهار صفحه و 40 داده آغازین هیچ نشانی از سیدالشهد ا(علیه‌السلام) نیست!!

حال آنچه برای ما به عنوان یک مسلمان شیعه دغدغه‌مند مسئله است اینکه برای معرفی جهانی امام حسین (علیه‌السلام) چه کرده‌ایم و وهابیت در معرفی امیر مکه چه کرده است؟

سرمایه‌گذاری وهابیت برای زبانزد ‌کردنِ نام امیر مکه در فضای آکادمیک مجازی و به حاشیه راندن نام مبارک امام حسین (علیه‌السلام) بسیار دقیق و سنجیده بوده است!

اینها همه نتایج تلخ و تاسف باری است که واحد پژوهش موسسه زیتون در اثنای انجام پروژه رصد فضای آکادمیک بین‌المللی در حوزه معارف حسینی با آن روبرو شده است.

نتیجه به دست آمده یکی از بررسی های دقیق و موشکافانه شبانه‌روزی اعضا واحد پژوهش موسسه زیتون، به‌واسطه اهمیت فوق‌العاده‌اش، حالا تبدیل به یک دغدغه شده و این واحد را بر آن داشته است با صرف تمام توان خود و با مدد جستن از محققان، پژوهشگران و جامعه دانشگاهی برای رفع این خلا بزرگ علمی و جهانی‌شدن نام مبارک سیدالشهدا (علیه‌السلام) قدم بردارند.