به گزارش روابط عمومی موسسه زیتون، فضاسازی ویژه حضور کودکان خردسال در محفل سوگواری موسسه زیتون، اقدامی بود که توسط بانیان این مراسم و با هدف ایجاد فرصت بهره‌مندی بیشتر والدین از مراسم سوگواری و البته تزریق روحیه نشاط دینی حاکم بر محافل مذهبی به کودکان خردسال صورت گرفت.

طی شب‌های برگزاری محفل روضه ماه محرم، تعداد زیادی از کودکان دختر و پسر خردسال ضمن شرکت در حلقه‌های چند نفره نقاشی، رنگ‌آمیزی و قصه‌گویی، لحظاتی مفرح را در مجاورت یک مراسم دینی تجربه کردند و شادی حضور در یک محفل دینی را برای همیشه به خاطر سپردند.

باهم تصاویری از جمع کودکان حسینی را ببینیم: