وبسایت شیعاتنت

وبسایت شیعاتنت در سال 2021 با هدف ایجاد یک شبکه جهانی از شیعیان سرتاسر جهان شکل گرفت. این وبسایت در صدد است تا فرآیند جستجو برای مراکز و فعالین شیعه را برای جامعه مخاطب خود، که شامل شیعیان تمامی فرق و غیرشیعیان علاقمند به حوزه تشیع می شود، تسهیل نماید.

تا کنون چه کرده ایم؟

این وبسایت تا کنون موفق به جمع آوری و بارگذاری اطلاعات تعداد قابل توجهی از مراکز، مراسمات، افراد، مشاغل و وبسایتهایی که فعالیت آنها به نحوی با شیعیان در ارتباط است شده است. مخاطبین می توانند با اعمال فیلترهای مورد نظر نتایج جستجوی خود را به هدف نزدیکتر کرده و از اطلاعات تماسی موجود در هر مورد، استفاده کنند.

همچنین مخاطبین این وبسایت این امکان را دارند تا در این وبسایت به معرفی فعالینی که در حال حاضر نام و اطلاعات تماس آنها در وبسایت قابل مشاهده نیست، بپردازند تا در جهت تکمیل دایره اطلاعات این شبکه جهانی و خدمت به جامعه ی جهانی شیعه گامی برداشته باشند.

بعلاوه این وبسایت تا کنون تعداد زیادی پست بلاگ در زمینه شیعیان جهان با تکیه بر مقالات و کتب و وبسایت های معتبر تهیه کرده است تا از این طریق گامی برای افزایش آگاهی جامعه مخاطب برداشته باشد.

چشم انداز آتی

شیعاتنت بر آن است تا اطلاعات موجود در وبسایت خود را تا جایی گسترش دهد که هیچ فعال شیعه ای از قلم نیفتاده باشد. هدف از این زنجیره اقدامات آن است که شیعیان جهان از مسیری مسالمت آمیز با یکدیگر آشنا شده و از خدمات یکدیگر بهره مند گرددند تا آرمان ایجاد شبکه جهانی شیعیان جهان در نهایت محقق گردد. از جمله ویژگی های مهمی که مسیر دستیابی به این هدف را آسان تر میکند، فعالیت پیوسته ی مخاطبین و حفظ پویایی سایت است. بدین منظور از شیعیان سرتاسر جهان درخواست می شود تا به شکل های مختلف همکاری خود با این وبسایت را آغاز کرده و ادامه دهند.