دانشنامه تخصصی امام حسین (ع)

«ویکی حسین»، موضوع امام حسین (ع) را به عنوان اصلی ترین مسئله مطرح، در مکتب تشیّع و در سطح دانشگاه ها و توانمند ترین دانشمندان و کارشناسان مورد توجه قرار می دهد و نخبگان را به سمت تحقیق سوق می دهد تا ابعاد متنوع و آموزنده امام حسین (ع) و حماسه سرشار از هدایت ایشان را تبیین و تفسیر کنند.

ویکی حسین، اولین دانشنامه تخصصیِ مجازی در حوزه امام حسین (ع) است.
دانشنامه‌های الکترونیکی با اتکا به فناوری پیشرفته‌ای که بر آن بناشده‌اند، امکانات بسیاری را در اختیار می‌گذارندکه پیش از این هرگز منابع چاپی این امکانات را نداشته‌اند. موسسه زیتون در راستای بازنگری و بازنگاری تخصصی موضوع امام حسین (ع) و پاک‌سازی و آگاهی‌بخشی درباره شخصیت امام حسین (ع) گام بر می‌دارد و دانشنامه‌ای اینترنتی و تخصصی درباره آن حضرت را راه اندازی کرده است.