آکادمی زیتون

بی شک موثرترین و ماندگارترین راه انتقال دانش به مخاطبین، برگزاری دوره‌های آموزشی با شیوه‌ها و موضوعات متنوع است. مهمترین اهداف «آکادمی زیتون» از برگزاری دوره‌های آموزشی از این قرار است:
۱- ارتقا تخصصی و حرفه ای اعضا
۲- گسترش معارف حسینی در میان مخاطبین
۳- انتقال دانش تخصصی و حرفه ای به فعالین فرهنگی
این دوره ها در قالب کارگاه های آموزشی و عملی، کلاس های درسی حضوری و مجازی ارائه می شود.
یکی از اهداف میان مدت واحد آموزش زیتون ایجاد دانشگاه مجازی امام حسین علیه السلام با گرایش های تخصصی مختلف است.