آکادمی زیتون

آموزش در رشد و تعالی زندگی فردی و اجتماعی انسان و دگرگون کردن جایگاه آدمی تاثیر بی بدلیلی دارد و می تواند نیروی محرکی برای ارتقا سطح زندگی و فرهنگ یک انسان باشد. بی شک موثرترین و ماندگارترین راه انتقال دانش به مخاطبین، برگزاری دوره‌های آموزشی با شیوه‌ها و موضوعات متنوع است. مهمترین اهداف «آکادمی زیتون» از برگزاری دوره‌های آموزشی از این قرار است:
1-
ارتقا تخصصی و حرفه ای اعضا
2- گسترش معارف حسینی در میان مخاطبین
3- انتقال دانش تخصصی و حرفه ای به فعالین فرهنگی
این دوره ها در قالب کارگاه های آموزشی و عملی، کلاس های درسی حضوری و مجازی ارائه می شود.
یکی از اهداف مهم و میان مدت واحد آموزش زیتون، ایجاد دانشگاه مجازی امام حسین علیه السلام با گرایش های تخصصی مختلف است.