نذر فرهنگی

همه ما تلاش می کنیم نیاز محرومان به آب، نان و پوشاک را تامین کنیم اما آیا برای فقر فرهنگی و استضعاف دینی هم نباید کاری کرد؟؟ جامعه ای که هر روز ارزش ها و اعتقادات دینی و فرهنگی اش سیر نزولی داشته باشد، روز به روز از آمار دستگیری از محرومان و مستمندانش کاهش و به آمار جرم و جنایاتش افزوده می گردد.

نذر انواع مختلفی دارد، ولی متاسفانه در جامعه حال حاضر ما به همه انواع نذر و یا به اصطلاح کار خیر به یک اندازه پرداخته نشده است، در حالیکه تاثیرات برخی از این نوع نذورات در فضای جامعه بسیار چشمگیر و مهم است.
«نذر فرهنگی»، اقدامی آگاهانه جهت رشد و بهبود فرهنگ دینی یک جامعه است. در همین راستا مبنای این طرح در حمایت مالی از فعالیت‌های مستقل دینی است؛ فعالیت‌هایی که آمیخته‌ای از عقلانیت و تعلق خاطر به مکتب اهل بیت علیهم السلام است.