اخبار زیتونی

دعوت موسسه زیتون از مردم برای شرکت در یک امر حیات بخش

موسسه زیتون به عنوان یکی از همیاران فعال سازمان انتقال خون، همزمان با روز جهانی انتقال خون از مردم نیکوکار جهت مشارکت جدی تر در اهدای خون به نیازمندان دعوت کرد.

ادامه