اخبار زیتونی

«بذر محبت» ی که موسسه زیتون شکوفا می‌کند

همزمان با اعیاد خجسته ماه شعبان، با تلاش موسسه زیتون، طرح خیریه «بذر محبت» با هدف تامین پوشاک کودکان بی‌سرپرست اجرا می‌شود.

ادامه